Bifurcation of working time and its fate in Poland today

  1. Karol Muszyński

Abstract

Bifurcation of working time and its fate in Poland today

The article aims at depicting the idea of the bifurcation of working time and at verifying the possibility of its application to an emerging economy country such as Poland. The paper puts the bifurcation idea, the applicability of which was verified with regards to highly cognitive countries, in a wider context of the post-Fordist shift in capitalism. Empirical data confirms that the bifurcation has not occurred in Poland, but the analysis of the working time in different sectors gives some indication that the trends may be similar.

 Bifurkacja czasu pracy i jej los w dzisiejszej Polsce

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawić ideę bifurkacji czasu pracy oraz zweryfikować możliwość jej zastosowania w kraju o wschodzącej gospodarce, takim jak Polska. Praca sytuuje ideę bifurkacji, której przydatność została zweryfikowana w odniesieniu do krajów o wysokorozwiniętych gospodarkach kognitywnych, w szerszym kontekście postfordowskiej zmiany w kapitalizmie. Dane empiryczne potwierdzają, że bifurkacja nie nastąpiła w Polsce, ale analiza czasu pracy w różnych sektorach może wskazywać, iż trendy mogą być podobne.

Download article

This article

Forum Socjologiczne

Special Issue 1, 2015: Social boundaries and meanings of work in the 21st-century capitalism

Pages from 199 to 211

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout