Forms of precarity and the development of its characteristics in Hungary

  1. Judit Csoba

Abstract

Forms of precarity and the development of its characteristics in Hungary

The transformation of employment relationships and the process of uncertainty becoming general are breaking apart the structure of society and not only have an effect just on the marginalised social groups, but endanger the declining middle class too. The atypical forms of employment that are created as an alternative solution do not provide a generally valid recipe for integration. In our paper we will examine the context and the effects of the social changes in order to find answers to the question what alternatives the uncertainties arising from the deconstruction of the welfare state suggest to impoverished social groups today.


Formy prekaryjności i rozwój jej charakterystyk na Węgrzech


Przekształcenie stosunków pracy oraz rozprzestrzeniająca się niepewność rozrywają strukturę społeczną i mają wpływ nie tylko na zmarginalizowane grupy społeczne, lecz także na zmniejszającą się liczebnie klasę średnią. Nietypowe formy zatrudnienia, które są tworzone jako rozwiązania alternatywne, nie zapewniają zwykle właściwego sposobu integracji. W naszym artykule przyglądamy się kontekstowi i skutkom zmian społecznych w celu znalezienia odpowiedzi na pytanie, jakie możliwości zostają zubożonym grupom społecznym w sytuacji niepewności związanej z dekonstrukcją państwa opiekuńczego.

Download article

This article

Forum Socjologiczne

Special Issue 1, 2015: Social boundaries and meanings of work in the 21st-century capitalism

Pages from 173 to 187

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout