Why we go to work. On organisational culture of Polish companies in the SME sector

  1. Jan Czarzasty

Abstract

Why we go to work. On organisational culture of Polish companies in the SME sector

Despite a bulk of literature published on Polish on Small and Medium-sized Enterprises (SMEs), there are very few comprehensive empirical studies available. This paper focuses on the patterns of work organisation and organisational culture in Polish SMEs based on the results of a large survey study (N = 609) of owners and co-owners of Polish private SMEs conducted in 2010–2011. The dominant management style in the SMEs is autocracy, and the prevailing type of organisational culture may be described as a “hierarchy” (as opposed to “community”, which is the other type identified within the enterprises of democratically-oriented owners).


Dlaczego idziemy do pracy. O kulturze organizacyjnej polskich przedsiębiorstw w sektorze MŚP

Mimo rozległej literatury opublikowanej w języku polskim, dotyczącej małych i średnich przedsiębiorstw, niewiele jest dostępnych kompleksowych badań empirycznych na ten temat. Niniejsza praca koncentruje się na wzorach organizacji pracy i kultury organizacyjnej w polskich MŚP w oparciu o wyniki dużego badania (N = 609) właścicieli i współwłaścicieli polskich MŚP prywatnych, które zostało przeprowadzone w latach 2010–2011. Dominującym stylem zarządzania w MŚP jest styl autokratyczny, a powszechnym typem kultury organizacyjnej jest tzw. hierarchia (w przeciwieństwie do „wspólnoty”, która jest typem odmiennym, określającym przedsiębiorstwa zarządzane przez właścicieli zorientowanych na styl demokratyczny).

Download article

This article

Forum Socjologiczne

Special Issue 1, 2015: Social boundaries and meanings of work in the 21st-century capitalism

Pages from 133 to 146

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout