Student workers: A new invisible proletariat? Evidence from the French case

  1. Sylvie Contrepois

Abstract

Student workers: A new invisible proletariat? Evidence from the French case

The number of students present in the labour market tends to increase significantly as the duration of studies is growing. This article offers insight into specific issues related to student workforce employment rights and mobilisation. Using the data gathered in France during an EU funded research project, it reveals that students have a very specific approach to their work precariousness. Their main motivations turn to be outside of the workplace where they are only temporarily inserted and they prove very reluctant to act to improve their working conditions. Trade unions attitudes towards them vary from rejection to feeble support.


Pracujący studenci: nowy niewidoczny proletariat? Przypadek Francji


Liczba studentów obecnych na rynku pracy znacznie rośnie, ponieważ czas trwania studiów wydłuża się. Niniejszy artykuł oferuje wgląd w określone kwestie związane z prawami pracowniczymi studentów i ich mobilizacją. Wykorzystując dane zebrane we Francji w trakcie projektu badawczego finansowanego ze środków UE, niniejsza praca pokazuje, że studenci mają bardzo specyficzne podejście do niepewności swojej pracy. Okazuje się, że ich główne motywacje pozostają poza miejscem pracy, w którym znajdują się tylko tymczasowo, oraz że są bardzo niechętni działaniu w celu poprawy swoich warunków pracy. Postawy związków zawodowych wobec nich różnią się — od odrzucenia do słabego wsparcia.

Download article

This article

Forum Socjologiczne

Special Issue 1, 2015: Social boundaries and meanings of work in the 21st-century capitalism

Pages from 119 to 132

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout