Entrepreneurs of the nightlife: An analysis of the work of Party Promoters and DJs in the city of São Paulo

  1. Marcos Roberto Mariano Pina

Abstract

Entrepreneurs of the nightlife: An analysis of the work of Party Promoters and DJs in the city of São Paulo

This paper analyses the case study of the work of DJs and Party Promoters in the nightly entertainment market in the city of Săo Paulo. Both are occupations based on short-term projects and located under the discursive arena of cultural entrepreneurship, where the negative aspects of intermittence and informality appear naturalised and counterbalanced with the statements of artistic and decision-making independence. The interviews with DJs and Party Promoters provided data for comparing different perceptions of traditional concepts, such as autonomy, subordination, formality
and informality.
Przedsiębiorcy życia nocnego: analiza pracy promotorów imprez i DJ-ów w São Paulo

W niniejszym artykule przedstawiono analizę studium przypadku pracy DJ-ów i promotorów imprez na rynku rozrywki nocnej w mieście Săo Paulo. Oba zawody oparte są na krótkotrwałych projektach i mieszczą się w dyskursywnym polu kulturowej przedsiębiorczości, w którym negatywne aspekty nieregularności i nieformalności wydają się znaturalizowane i zrównoważone sformułowaniami na temat niezależności artystycznej i decyzyjnej. Wywiady z DJ-ami i promotorami imprez pozwoliły uzyskać dane do porównania różnego sposobu postrzegania tradycyjnych pojęć, takich jak autonomia, podporządkowanie, formalność i nieformalność.

Download article

This article

Forum Socjologiczne

Special Issue 1, 2015: Social boundaries and meanings of work in the 21st-century capitalism

Pages from 105 to 117

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout