“Thou shalt work hard”: Fragmented working hours and work intensification across the EU

  1. Agnieszka Piasna

Abstract

“Thou shalt work hard”: Fragmented working hours and work intensification across the EU

Increasingly diversified and flexible working time arrangements contribute to a redefinition of the boundary between standard and non-standard working hours, as well as entailing a renegotiation of the norms applicable to the remuneration expected in return for work at atypical times. This article investigates some of the other costs to employees of working time adjustments, with its focus on work intensification. The analysis uses the European Working Conditions Survey (2005 and 2010) results from twenty-two EU countries. Overall, findings point to a divergence in work intensity along the lines of diverse working time patterns.


„Będziesz ciężko pracować”: niestandardowy czas pracy oraz intensyfikacja pracy w Unii Europejskiej

Postępujące zróżnicowanie i elastyczność w organizacji czasu pracy przyczyniają się do zacierania tradycyjnych granic między typowymi a nietypowymi godzinami pracy, jak również przyjętych norm określających wynagrodzenie za prace poza „normalnymi” godzinami. Artykuł bada, czy zmiany w organizacji czasu pracy niosą z sobą jeszcze inne skutki dla pracowników, a w szczególności koszty w postaci zwiększonej intensywność pracy. Przeprowadzona analiza empiryczna opiera się na danych z czwartej i piątej edycji Europejskiego Badania Warunków Pracy (2005 i 2010). Wyniki pokazują, że istnieje ścisła zależność między nietypowymi godzinami pracy, zarówno pod względem długości, jak i organizacji czasu pracy, a intensywnością pracy.

Download article

This article

Forum Socjologiczne

Special Issue 1, 2015: Social boundaries and meanings of work in the 21st-century capitalism

Pages from 77 to 89

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout