Sprawozdanie z II międzynarodowej konferencji Społeczne granice pracy. Wymiary pracy nieformalnej we współczesnych społeczeństwach, (Zielona Góra 12–13 listopada 2015)

Joanna Róg-Ilnicka,Piotr Nieporowski

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Forum Socjologiczne

6, 2015

Pages from 336 to 340

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout