Sprawozdanie z konferencji międzynarodowej Społeczne granice pracy. Przemiany w sferze pracy w XXI-wiecznym kapitalizmie (Wrocław, 14–15 listopada 2014)

Adam Mrozowicki,Joanna Róg-Ilnicka

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Forum Socjologiczne

5, 2014

Pages from 324 to 327

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout