Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferncji naukowej Rynek szkół, uczelni i zajęć sportowych oraz jego aktorzy w rzeczywistości wielkomiejskiej (Wrocław, 7–8 czerwca 2013)

Aneta Kierczewska

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Forum Socjologiczne

5, 2014

Pages from 315 to 316

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout