„Pracuje w korytarzu, pisze po ścianach, a kąpiel bierze wśród kwiatów“, czyli obrazy mieszkań konsumentów w przekazie magazynów wnętrzarskich

Kamila Biskupska

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Forum Socjologiczne

9, 2018

Pages from 117 to 130

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout