Articles

Robert Florkowski

Articles

Seks i seksualność w perspektywie nauk społecznych — wprowadzenie

Download article

Asfiksjofilia i kontrola. Nienormatywna praktyka w społeczno-kulturowej perspektywie

AbstractDownload article

Nieheteronormatywność i kultura psychoterapii

AbstractDownload article

Ciało to trickster. Konferencja naukowa w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout