Articles

Barbara Wiśniewska-Paź : 0000-0001-9616-1105

Articles

Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży. Wprowadzenie

Download article

Recenzja: Pokolenie wygranych? Trzecia część badań nad sytuacją dzieci i młodzieży w procesie transformacji, red. Jan Sztumski

Download article

Recenzja: Mirosław J. Szymański, Socjologia edukacji. Zarys problematyki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, ss. 218

Download article

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy — wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne

Download article

Konferencje Zakładu Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii UWr z cyklu „Bezpieczeństwo a edukacja”

Download article

Recenzja: Lehrbuch der Bildungssoziologie, red. Rolf Becker, VS Verlag für Sozialwissenschaften

Download article

Recenzja: Lehrbuch der Bildungssoziologie, red. Rolf Becker, VS Verlag für Sozialwissenschaften

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout