Articles

Berenika Dyczek

Articles

Pamięć historyczna a elementy tożsamości oraz niektóre aspekty kapitału kulturowego i społecznego młodzieży z Cieszyna i Czeskiego Cieszyna

AbstractDownload article

Relacja między czynnościami i dążnościami ludzkimi a wartościami według Floriana Znanieckiego, czyli jak badać teksty kultury

AbstractDownload article

Metoda semiotyczna a procesy kulturowe na pograniczach

Download article

Sprawozdanie z konferencji Quo vadis borderlands studies? Zmiana funkcji granic w Europie a nowe perspektywy badawcze w studiach nad pograniczem

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout