Articles

Piotr Wróblewski

Articles

Rynek szkół, uczelni i zajęć sportowych oraz jego aktorzy w rzeczywistości wielkomiejskiej [Market of schools, colleges and sport centres and its actors in metropolitan reality], edited by Barbara Wiśniewska-Paź, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, 352 pp.

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout