Articles

Joanna Róg-Ilnicka

Articles

Introduction: Social boundaries of work

Download article

“Career by choice” or “career by chance”. The determinants of flexible professional biographies

AbstractDownload article

Sprawozdanie z II międzynarodowej konferencji Społeczne granice pracy. Wymiary pracy nieformalnej we współczesnych społeczeństwach, (Zielona Góra 12–13 listopada 2015)

Download article

Sekcja Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego: w poszukiwaniu tożsamości polskiej socjologii pracy w XXI wieku

Download article

Sprawozdanie z konferencji międzynarodowej Społeczne granice pracy. Przemiany w sferze pracy w XXI-wiecznym kapitalizmie (Wrocław, 14–15 listopada 2014)

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout