Articles

Julita Makaro

Articles

O wielokulturowości monokulturowego Wrocławia

Download article

Wrocław residents about the multicultural character of their city — “crawling Germanisation” or restoration of the German heritage?

AbstractDownload article

Dawid Błaszczak, „Kapitał społeczny w sieci współpracy transgranicznej Białej Podlaskiej”

Download article

Wrocławscy socjologowie poza murami uczelni. Sprawozdanie z działalności popularyzatorskiej wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout