Articles

Jerzy Żurko

Articles

Dokumenty osobiste jako transdyscyplinarne wyzwanie dla kategorii świata przeżywanego — wprowadzenie

Download article

Recenzja: Wojciech Doliński, Nowe ślady. Stare drogi. Europa w pamiętnikach Polaków

Download article

Funkcje cywilizacji w stosunku do kultury. Systemy cywilizacji i kultury europejskiej

AbstractDownload article

Struktury kulturowe w „Pamiętnikach” Jana Chryzostoma Paska. Doświadczenia warsztatowe

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout