Articles

Paweł Czajkowski

Articles

Pamięć zbiorowa a przestrzeń miasta

Download article

Seks i seksualność w perspektywie nauk społecznych — wprowadzenie

Download article

Habilitacja w modelu kariery naukowej. Instytucjonalne i mentalne uwarunkowania zgody i odrzucenia

AbstractDownload article

Paradoks Greya. O normatywnych/nienormatywnych wzorcach kobiecej seksualności

AbstractDownload article

City space and invention of history

AbstractDownload article

Elementy autoidentyfikacji zawodowej środowiska naukowców wrocławskich

AbstractDownload article

Ciało to trickster. Konferencja naukowa w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout