Articles

Marcelina Zuber

Articles

Czy socjologia nauki potrzebuje filozofii? Rekonstrukcje procedur badawczych współczesnej nauki w konstruktywistycznej socjologii poznania naukowego wobec rekonstrukcji filozoficznych

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout