Articles

Małgorzata Burnecka

Articles

Idea otwartości — pytania o konsekwencje dla nauki i społeczeństwa. Sprawozdanie z konferencji Komitetu Prognoz PAN Idea otwarcia zasobów wiedzy a własność intelektualna (25 marca 2011)

Download article

Poszukiwania metody. Sprawozdanie z X spotkania International Social Theory Consortium (University College Cork, 16–17 czerwca 2011)

Download article

Poszukiwania metody. Sprawozdanie z X spotkania International Social Theory Consortium (University College Cork, 16–17 czerwca 2011)

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout