Articles

Aleksandra Perchla-Włosik : 0000-0002-2049-1009

Articles

Wprowadzenie

Download article

Social reception of companies’ marketing strategies in the area of socially responsible consumption. An example of clothing market

AbstractDownload article

Konsumpcja mody a tożsamość. O społecznych funkcjach mody i zakupów modowych

AbstractDownload article

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Power and Participation: The 25th Conference of the Nordic Sociological Association 2011 [Władza i uczestnictwo: XXV Konferencja Nordyckiego Towarzystwa Socjologicznego]

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout