Articles

Marek Zaremba

Articles

Studia akademickie wobec oczekiwań studentów — na przykładzie studiów socjologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim

AbstractDownload article

Sprawozdanie z seminarium Demograficzne uwarunkowania edukacji i efektywności kształcenia na Dolnym Śląsku

Download article

Sprawozdanie z forum Rozwój edukacyjno-zawodowy studentów i absolwentów DSW w kontekście potrzeb rynku pracy

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout