Articles

Bogusław Śliwerski

Articles

Recenzja: Barbara Wiśniewska-Paź, Autonomia edukacji a ład społeczny. Struktura szkolnictwa w Szwajcarii wobec zdecentralizowanej koncepcji społeczeństwa i państwa. Kwestie porównawcze ze strukturami państw ościennych

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout