Articles

Olga Nowaczyk

Articles

The wicked hero in the service of the state and society. Social boundaries of the work of soldiers

AbstractDownload article

Pamiętniki żołnierzy uczestniczących w działaniach wojennych jako przykład materiałów uzupełniających wywiady biograficzne

AbstractDownload article

Weterani operacji wojskowych poza granicami kraju XX i XXI wieku. Konstruowanie kategorii społecznej

AbstractDownload article

Doubling identity as a life strategy in the contemporary Polish society and the armed forces. A case of military academy students

Download article

W poszukiwaniu społecznej podmiotowości: sprawozdanie z międzynarodowej konferencji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout