Articles

Adam Mrozowicki

Articles

Introduction: Social boundaries of work

Download article

Critical Labour Studies in Hungary, Poland and the UK: Between crisis and revitalisation

AbstractDownload article

Doświadczenia transformacji systemowej w Polsce w perspektywie socjologicznych teorii sprawstwa

AbstractDownload article

Robotnicy przemysłowi Wrocławia w drugiej dekadzie transformacji

AbstractDownload article

W poszukiwaniu społecznej podmiotowości: sprawozdanie z międzynarodowej konferencji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Download article

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji "Nadmiar pracy, brak pracy, prekaryzacja pracy"

Download article

O związkach zawodowych i modelu kapitalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. Międzynarodowa konferencja w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Download article

Sekcja Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego: w poszukiwaniu tożsamości polskiej socjologii pracy w XXI wieku

Download article

Sprawozdanie z konferencji międzynarodowej Społeczne granice pracy. Przemiany w sferze pracy w XXI-wiecznym kapitalizmie (Wrocław, 14–15 listopada 2014)

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout