Artykuły

Zbigniew Kurcz

Artykuły

Transformacja — pojmowanie i przebieg procesu. Inwitacja do debaty

Pobierz artykuł

Recenzja: Marcin Lubaś, Różnowiercy. Współistnienie międzyreligijne w zachodniomacedońskiej wsi

Pobierz artykuł

Recenzja: Die selbständige Lösung aus der Alkoholabhängigkeit. Eine soziologische Studie aus der Bundesrepublik Deutschland über positive Einflüsse auf den Abhängigen, Europäischer Hochschulverlag

Pobierz artykuł

Justyna Pokojska, „Granice na pograniczu? Przypadek pogranicza polsko-słowackiego. Sromowce Niżne – Czerwony Klasztor”

Pobierz artykuł

Recenzja: Elżbieta Chromiec, Dialog międzykulturowy w działalności polskich organizacji pozarządowych okresu transformacji systemowej, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2011, ss. 260

Pobierz artykuł

Janusz Balicki, Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012, ss. 367

Pobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy