Articles

Zbigniew Kurcz

Articles

Transformacja — pojmowanie i przebieg procesu. Inwitacja do debaty

Download article

Recenzja: Marcin Lubaś, Różnowiercy. Współistnienie międzyreligijne w zachodniomacedońskiej wsi

Download article

Recenzja: Die selbständige Lösung aus der Alkoholabhängigkeit. Eine soziologische Studie aus der Bundesrepublik Deutschland über positive Einflüsse auf den Abhängigen, Europäischer Hochschulverlag

Download article

Justyna Pokojska, „Granice na pograniczu? Przypadek pogranicza polsko-słowackiego. Sromowce Niżne – Czerwony Klasztor”

Download article

Recenzja: Elżbieta Chromiec, Dialog międzykulturowy w działalności polskich organizacji pozarządowych okresu transformacji systemowej, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2011, ss. 260

Download article

Janusz Balicki, Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012, ss. 367

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout