Forum Socjologiczne, 7, 2016, ss.252

Strony redakcyjne i spis treści

Dokumenty osobiste jako transdyscyplinarne wyzwanie dla kategorii świata przeżywanego — wprowadzenie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.7.1

Artykuły

Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.7.2

Abstract

Narracja w kontekście pozyskiwania danych urzędowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.7.3

Abstract

Pamiętniki żołnierzy uczestniczących w działaniach wojennych jako przykład materiałów uzupełniających wywiady biograficzne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.7.4

Abstract

„Lektura nieporządku”: kilka przykładów narracji autobiograficznych z okresu Zagłady

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.7.5

Abstract

Dlaczego kobiety nie mają swojej historii? „Wspomnienia” Aleksandry Piłsudskiej i ich rola w budowaniu legendy Józefa Piłsudskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.7.6

Abstract

Wybrane psychologiczne metody jakościowe stosowane w badaniach nad tekstem pisanym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.7.7

Abstract

Bliskie relacje na odległość w migranckich rodzinach chłopskich na początku XX wieku. Analiza serii listów Stelmachów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.7.8

Abstract

Struktury kulturowe w „Pamiętnikach” Jana Chryzostoma Paska. Doświadczenia warsztatowe

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.7.9

Abstract

Analiza kulturoznawcza dwóch akapitów z „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.7.10

Abstract

Ontologiczne aspekty interpretacji dokumentów osobistych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.7.11

Abstract

Lektura kulturoznawcza „Peregrynacji po Europie” Jakuba Sobieskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.7.12

Abstract

Z idiograficzności zmagań z twórczością Andrzeja Stasiuka

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.7.13

Abstract

Relacja między czynnościami i dążnościami ludzkimi a wartościami według Floriana Znanieckiego, czyli jak badać teksty kultury

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.7.14

Abstract

Leopold Tyrmand. Dziennik pisarza: autokreacja i powieść

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.7.15

Abstract

Konferencje i recenzje

Rzeczywistość a zapis, czyli czego filozof może dowiedzieć się od socjologa?, „Rzeczywistość i zapis. Problemy badania tekstów w naukach społecznych i humanistycznych”, red. W. Doliński, J. Żurko, K. Grzeszkiewicz- Radulska, S. Męcfal

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.7.16

Wokół tekstów, czyli o czym mówi pismo, „Rzeczywistość i zapis. Problemy badania tekstów w naukach społecznych i humanistycznych”, red. W. Doliński, J. Żurko, K. Grzeszkiewicz-Radulska, S. Męcfal

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.7.17

Przełamane herstorie, Marta Abramowicz, „Zakonnice odchodzą po cichu”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.7.18

Kultura i aktywizacja do zmiany (społecznej), Jacek Schindler, „Kulturowe uwarunkowania procesów aktywizacyjnych”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.7.19

Dawid Błaszczak, „Kapitał społeczny w sieci współpracy transgranicznej Białej Podlaskiej”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.7.20

Sprawozdania

Sekcja Socjologii Etniczności PTS — nowa inicjatywa wrocławskich socjologów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.7.21

Sekcja Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego: w poszukiwaniu tożsamości polskiej socjologii pracy w XXI wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.7.22

Wrocławscy socjologowie poza murami uczelni. Sprawozdanie z działalności popularyzatorskiej wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.7.23

Sprawozdanie z XXVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Zadania jednostek administracyjnych samorządu terytorialnego z wykorzystaniem potencjału grup dyspozycyjnych w przeciwdziałaniu zagrożeń bezpieczeństwa publicznego” (Wrocław 12–13.05.2016 r.)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.7.24

Polskie pogranicza w procesie przemian. Sprawozdanie z konferencji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.7.25

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy