Forum Socjologiczne, 2, 2011

Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży. Wprowadzenie

Pobierz artykułPobierz artykuł

Artykuły

Pracodawcy kontra nauczyciele? Władze samorządowe wobec szkolnictwa zawodowego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ideologia a „polityka oparta na dowodach”. Badania edukacyjne i konstruowanie rzeczywistości społecznej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Rozpoznawanie uwarunkowań i skutków edukacji na podstawie teorii ukrytego programu

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Edukacja i kapitał społeczny — przyczynek do badań związków funkcjonowania miasta i szkoły

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Między domem a miastem. Podbój i zawłaszczanie przestrzeni publicznych przez subkultury młodzieżowe

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Krakowskie dzieci ulicy. Wypisy z badań

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Studia akademickie wobec oczekiwań studentów — na przykładzie studiów socjologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Socjalizacja i edukacja w teorii systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

education, socialization, system, systems theory, autopoiesis, Niklas Luhmann, technology of education

Edukacyjne strategie wykluczania

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Nierówności środowiskowe w dostępie do edukacji przedszkolnej — wymiary i konsekwencje

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Przestrzenne zróżnicowanie efektów kształcenia w województwie dolnośląskim na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

educational system, scores of the end-of-school examinations, Lower Silesian Voivodship

Selekcje szkolne, strukturalna segmentacja i nierówności społeczne w Anglii

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Dylematy tożsamościowe młodzieży w sytuacji zmiany kulturowej — kryzys tożsamości?

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Europejskość młodych Polaków — „świat przedstawiony” w pamiętnikach młodzieży

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Rodzina jako wartość w badaniach młodzieży województwa warmińsko-mazurskiego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Komunikaty, recenzje, informacje

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Power and Participation: The 25th Conference of the Nordic Sociological Association 2011 [Władza i uczestnictwo: XXV Konferencja Nordyckiego Towarzystwa Socjologicznego]

Pobierz artykułPobierz artykuł

Idea otwartości — pytania o konsekwencje dla nauki i społeczeństwa. Sprawozdanie z konferencji Komitetu Prognoz PAN Idea otwarcia zasobów wiedzy a własność intelektualna (25 marca 2011)

Pobierz artykułPobierz artykuł

O związkach zawodowych i modelu kapitalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. Międzynarodowa konferencja w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Pobierz artykułPobierz artykuł

Poszukiwania metody. Sprawozdanie z X spotkania International Social Theory Consortium (University College Cork, 16–17 czerwca 2011)

Pobierz artykułPobierz artykuł

Sprawozdanie z konferencji Cywilizacje w perspektywie socjologicznej (Wrocław, 12–13 grudnia 2011)

Pobierz artykułPobierz artykuł

Sprawozdanie z seminarium Demograficzne uwarunkowania edukacji i efektywności kształcenia na Dolnym Śląsku

Pobierz artykułPobierz artykuł

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. Stratyfikacja w grupach dyspozycyjnych — socjologiczne azymuty badawcze

Pobierz artykułPobierz artykuł

Sprawozdanie z forum Rozwój edukacyjno-zawodowy studentów i absolwentów DSW w kontekście potrzeb rynku pracy

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Lehrbuch der Bildungssoziologie, red. Rolf Becker, VS Verlag für Sozialwissenschaften

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Iwona Taranowicz, Zdrowie i sposoby radzenia sobie z jego zagrożeniami. Analiza socjologiczna

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Magdalena Arczewska, Społeczne role sędziów rodzinnych

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Zgorzelec jako miasto pograniczne w opiniach jego mieszkańców, red. Kamilla Dolińska, Natalia Niedźwiecka-Iwańczak

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: „Wrocławska Diagnoza Społeczna” — seria wydawnicza, t. 1–3

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Richard Wilkinson, Kate Pickett, Duch równości

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Igor Pietraszewski, Jazz w Polsce. Wolność improwizowana

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Wielokulturowość: konflikt czy koegzystencja, red. Anna Śliz, Marek Szczepański

Pobierz artykułPobierz artykuł

Informacje

Nieuczciwe praktyki wydawnicze

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy